Cruciaal? Autonomie, meesterschap en zingeving

Geld maakt niet gelukkig, sterker nog: hogere beloningen werken demotiverend. Volgens Dan Pinkkunnen leiders autonomie, meesterschap en zingeving als belangrijkste motivatiefactoren inzetten om het beste uit hun medewerkers te halen.

Door Insights Practitioner Gert-Jan de Rooij

 

Autonomie & loslaten

Als leider in deze tijd is het belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om zelf sturing te geven aan hun werkzaamheden, dat ze autonoom kunnen opereren. Dit betekent dat je als leidinggevende moet kunnen loslaten. Wegbewegen van oude ‘command and control’ modellen en je medewerkers de vrijheid en verantwoordelijkheid geven om ‘hun eigen ding’ op hun eigen manier te doen. Dat vergt vertrouwen; niet alleen in de capaciteiten van medewerkers, maar ook (en vooral!) in jezelf. Het vertrouwen dat loslaten geen afbreuk zal doen aan je positie, aan het respect dat je krijgt; het vertrouwen dat loslaten je gezag niet ondermijnt maar juist kan vergroten.

Meesterschap & dialoog

Meesterschap is een tweede belangrijke factor waar mensen motivatie uithalen. De kans om zich te ontwikkelen en ergens in uit te blinken. Als leider moet je de vaardigheden in huis hebben of ontwikkelen om de dialoog met medewerkers aan te gaan en te helpen bepalen waar het ontwikkelpotentieel van iedere individuele werknemer zich bevindt en hoe dat er precies uitziet.

Zingeving & verbinding

En tot slot is het belangrijk dat mensen plezier hebben in hun werk. Dat ze weten waar ze het voor doen. Als leider moet je die zingeving kunnen vinden in iedere afzonderlijke medewerker; dat wil zeggen dat je de medewerker helpt bij die ‘zoek- en vindtocht’. Want zingeving is voor ieder mens anders. Voor leiders anno nu is het daarom van belang dat ze in staat zijn om op elk niveau contact te maken met medewerkers en zich te verplaatsen in de ander, ongeacht positie of functie. Pas als je verbinding hebt met iemand, kun je achterhalen wat iemand gelukkig maakt of zou kunnen maken; kun je aanvoelen en achterhalen in hoeverre de ander daadwerkelijk het gevoel heeft zinvol bezig te zijn.

Emotionele volwassenheid

In de huidige cultuur zien we steeds vaker jonge mensen met managementverantwoordelijkheden. Ze worden geacht op een inspirerende manier leiding te geven aan medewerkers die vaak ouder zijn dan zijzelf. Maar hebben die jonge mensen wel de levenservaring en wijsheid in huis die nodig zijn om effectief leiding te geven? Hoe kunnen ze dat het beste aanpakken? Zelfkennis, inzicht in jezelf, is ook hier een voorwaarde om te kunnen aanhaken bij de drie moderne motivatiefactoren. Je kunt mensen pas autonomie geven, als je ook effectief sturing aan jezelf kunt geven. Dat eerder genoemde vertrouwen in jezelf, daarvoor moet je weten wat je zelf nodig hebt, waar je eigen behoeften liggen, waar je voorkeuren naar uitgaan. En als het om meesterschap gaat, is het niet anders. Hoe kun je zien waar de ontwikkelkansen voor een ander liggen als je niet hebt nagedacht over je eigen (persoonlijke) ontwikkeling? Een dialoog aangaan met mensen op een dieper niveau en hen op een respectvolle manier door eventuele angst en weerstand heen leiden, vergen een bepaalde emotionele volwassenheid die verbonden is met zelfinzicht.

Loslaten & ontwikkelen

Als nieuwe leider ben je in staat om te ontdekken wat jou gelukkig maakt en dat over te brengen op anderen. Je durft je kwetsbaar op te stellen, betrekt mensen bij de besluitvorming en komt er eerlijk voor uit als je het even niet meer weet. Loslaten, ontwikkelen en effectief overbrengen dat – ongeacht wat iemand doet – medewerkers zinvol bezig zijn en waarde toevoegen aan het team en aan de organisatie als geheel.

De conclusie? Vanuit inzicht in jezelf kun je als leider de volgende stap zetten en inzichten opdoen over de voorkeuren en behoeften van anderen. Aansluiting vinden op emotioneel niveau. Deze verbondenheid maakt het mogelijk om in partnerschap te werken aan een uiterst gemotiveerd team. En dat geld niet gelukkig maakt, wisten we eigenlijk al lang.

 

http://www.hrzone.nl/organiseren/organiseren-artikelen/entry/cruciaal-autonomie-meesterschap-en-zingeving

Sauvegarder cet article ?

Connexion S'inscrire