De toekomstige HR manager

In een wereld waarin het corporate speelveld constant verandert door fusies, overnames en financieringen wordt nogal wat gevraagd van de toekomstige HR manager. Wendbaarheid en alertheid, oftewel agility, blijken sleutelcompetenties. De HRtop100 is uitgegroeid tot een toonaangevend podium waar diverse sprekers uit het vak de toekomst van werk in kaart brengen.

Of het nou gaat om een robot die een deel van het werk overneemt, of de nieuwste kantoorgadgets: vaststaat dat de werkvloer door nieuwe technologische mogelijkheden echt gaat veranderen.

Technologie

De ontwikkelingen staan momenteel nog in de kinderschoenen. Maar de verwachting is dat alles de komende tijd in sneltreinvaart op ons af zal komen. Dat biedt ook veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld op analytisch vlak, met betrekking tot skill management. De nieuwe HR manager zou zomaar eens iemand kunnen zijn uit Silicon Valley die het proces optimaliseert vanuit de techniek.

De cijfers

HR Softwareorganisatie Raet deed benchmarkonderzoek naar wendbaarheid en Talent Management. En brengt interessante cijfers naar buiten. Zo vraagt 70% van de bestuurders zich af of ze wendbaar genoeg zijn om de constante veranderdingen op het gebied van fusies, finance etc. het hoofd te bieden. Zijn de mensen flexibel genoeg georganiseerd? Beschikken ze over de juiste skills? 4% kijkt hierbij verder dan de komende 5 jaar. 1 of 2 jaar is voor de meesten al heel wat.

De kant van de medewerkers geeft echter een heel ander beeld. Maar liefst 65% zegt over 5 jaar dezelfde functie te hebben. Terwijl organisaties veranderen blijken medewerkers dus honkvast. Medewerkers geven ook aan regie te willen (75%), maar pakken die niet altijd. In veel gevallen te wijten aan de waan van de dag, of drukte. 31% geeft dan ook aan het belangrijk te vinden dat de werkgever hierbij ondersteunt.

Eigen Regie

Mathilde Lub, TEAL facilitator van Zilveren Kruis, belicht het onderwerp Eigen Regie vanuit de kant van gezondheid & vitaliteit. Want een van de dingen die ook moeten veranderen op het werk, is de gezondheid van medewerkers.

Het succes van het vitaliteitsbeleid hangt mede af van de Eigen Regie van de medewerkers. Uit eigen onderzoek van Zilveren Kruis blijkt dat het vertonen van gezond gedrag en het volhouden daarvan wel degelijk te sturen is door de werkgever. Vooral door ruimte te bieden bij de begrippen ‘ik mag’ en ‘ik wil’.

Ronde Tafel Gesprekken

Aan verschillende tafels werd tijdens het congres HRtop100 verder gepraat. Tal van inzichten over de veranderende strategische rol van de HR manager komen aan bod. Geconstateerd wordt dat het steeds minder gaat om pure dossierkennis en steeds meer om informeren en het faciliteren van keuzes. Overall gezien krijgt de menselijke maat nog steeds ruim baan. Zo werd geopperd om de HR manager om te dopen tot Human Relations Officer.

Aan tafel bij Zilveren Kruis wordt vooral gepraat over Eigen Regie in relatie tot gezondheid. Duidelijk wordt dat, wanneer de organisatie het in zich heeft, het redelijk makkelijk is om vitaal bezig te zijn. Collectieve inspiratie blijkt dan te werken als vliegwiel. Anders wordt het wanneer vitaliteit en gezondheid niet in het DNA van een bedrijf zit. Dan zal die cultuur gecreëerd moeten worden door mensen persoonlijk op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.

De Genomineerden

Bij aanvang van het congres waren zes HR-professonals genomineerden geselecteerd op basis van hun visie op HR. Genomineerde Ron Adelaar (HR manager van Natuurmonumenten) vertelt voor aanvang van het congres vooral de mens centraal te willen blijven zetten. Het beleid van Natuurmonumenten richt zich op de speerpunten: persoonlijk leiderschap, talentmanagement en duurzame inzetbaarheid van mensen, ook na hun 60ste.

Tijdens de middag werden genomineerden onderworpen aan een persoonlijk interview door de jury, waarbij beoordeeld werd op impact op de business, connectiviteit en ondernemerschap.

De winnaars

Tegen het einde van het congres werden de winnaars van de HRtop100 awards 2015 bekend gemaakt. Winnaar van de publieksprijs is geworden: Puck Bossert (MN Services). Als winnaar van de vakjuryprijs is uitgeroepen: Irene Vernie (Rituals.)

De Toekomst van HR

Prof. Dr. Jaap van Muijen wierp in zijn betoog de vraag op voor waarom de HR manager eigenlijk niet in de board of directors zit. HR kan claimen dat ze verstand heeft van people business. Met het oog op de constant veranderende organisaties waarbij alle vormen van agility vereist zijn, lijkt het een niet meer dan logische stap. En het is dit ambitieniveau waarmee de HR top 100 daadwerkelijk de toekomst in kan.

Zilveren Kruis is partner van het HR top 100 evenement. Dit evenement biedt ons de mogelijkheid om met HR managers in gesprek te gaan over vitaliteitsbeleid.

 

http://www.hrzone.nl/leiderschap/leiderschap-artikelen/entry/de-toekomstige-hr-manager

Sauvegarder cet article ?

Connexion S'inscrire