Dit zijn de pijlers van werkgeluk

Steeds meer young professionals verwachten van werkgevers naast goede arbeidsvoorwaarden ook ruimte voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Hoe mooi zou het zijn als organisaties echt werk maken van werkgeluk? Geert van de Laar, CEO van Facilicom Group, ziet daarvoor volop mogelijkheden.

Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is het grote doel van Facilicom Group. Die ambitieuze doelstelling willen we zo tastbaar mogelijk maken. Het thema werkgeluk doet dat voor ons. Het is een onderwerp dat al onze activiteiten raakt. Natuurlijk hebben schoonmaak, beveiliging, catering, zorg & welzijn en integrale facilitaire services allemaal specifieke speerpunten. Maar werkgeluk is iets dat ons allemaal in beweging zet.

Werkgeluk als logische focus

Aandacht voor het welzijn en de tevredenheid van onze medewerkers is er in de ruim vijftig jaar dat we als Facilicom Group bestaan altijd geweest. Onze inzet op werkgeluk, die we sinds vorig jaar in de schijnwerpers zetten met de pay-off Happy people make happy people, is dan ook niet nieuw. Het is een logische focus voor het familiebedrijf dat we zijn en het mensenwerk dat we doen. We zetten van oudsher in op long-term employment en onze medewerkers voelen zich verbonden met Facilicom. 

Werkgeluk voor medewerkers en opdrachtgevers

Het werken aan werkgeluk zit dus in zekere zin in ons DNA. We maakten het alleen niet altijd zo expliciet. Dat doen we nu wel. Omdat we er nu grote stappen mee zetten. Maar ook omdat we – zoals recent met wetenschappelijk onderzoek is aangetoond – met het werkgeluk van onze medewerkers een positieve impact hebben op de medewerkers van onze opdrachtgevers.

Bij cateringmedewerkers die met een grote glimlach een lunch serveren, is die bijdrage heel tastbaar. Maar het geldt ook in situaties waarin je door een beveiliger of schoonmaker prettig wordt bejegend.

Geluk versus tevredenheid

Het bijzondere is dat we werkgeluk nog wel eens verwarren met tevredenheid. De Van Dale geeft als definitie van tevredenheid: de toestand waarbij het individu niet méér verlangt dan er reeds is. Je bent dus tevreden als je voldoende hebt van wat je wilt hebben. Werkgeluk staat nog niet in de Van Dale. Dat maakt het meteen ook lastig om te beschrijven wat je onder werkgeluk verstaat. Is er sprake van werkgeluk als je ‘s ochtends fluitend naar je werk gaat en ‘s avonds weer fluitend naar huis? Of is werkgeluk vooral een gevoel van geluk dat je ervaart in een werksituatie?

Vijf pijlers van werkgeluk

Het staat vast dat er op de werkvloer momenten zijn waarop je geluk ervaart. Volgens wetenschappelijk onderzoek is er in ieder geval een aantal pijlers voor werkgeluk. Een daarvan is zingeving. Welk grotere doel dient het werk dat ik doe? De activiteiten van Facilicom Group zijn niet altijd direct zichtbaar. Toch maakt ons werk het verschil. Als onze schoonmakers een dag niet zouden werken, zijn operatiekamers in ziekenhuizen, cleanrooms van farmaceutische bedrijven en productiefabrieken in de voedingsindustrie onbruikbaar.

Ook autonomie is een belangrijke pijler van werkgeluk. Mensen zijn gelukkiger als ze ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen. Om die reden kijken we bij Facilicom Group steeds meer naar de output dan naar de input. Dat betekent bijvoorbeeld dat we zeggenschap zo veel mogelijk op het niveau van de werkvloer beleggen. Bij de beveiliging draaien pilots met zelfroostering én minder managementlagen. Onze schoonmakers werken met themakaarten waarop alle werkzaamheden staan aangegeven, maar letten altijd eerst op zaken die prioriteit hebben voor de dagelijkse praktijk van de opdrachtgever.

Ook op het vlak van persoonlijke groei, goede relaties en vitaliteit – andere pijlers van werkgeluk – ondernemen we actie. Medewerkers hebben volop doorgroeimogelijkheden. We werken op veel locaties in hechte teams. En nu de pensioenleeftijd stijgt, staat duurzame inzetbaarheid extra hoog op onze agenda.

Geen standaardrecept

Wat de wetenschap ons ook leert, is dat er niet één recept voor werkgeluk is. Maar de vijf pijlers die bekend zijn uit de wetenschappelijke theorie zullen voor veel van onze medewerkers heel herkenbaar zijn. Natuurlijk zijn we er bij Facilicom Group nog niet. Vorig jaar vroegen we onze medewerkers om hun werkgeluk in een rapportcijfer uit te drukken. Het gemiddelde lag op een 7,6.

Uit monitoring van de Net Promotor Score weten we dat klanten die je dienstverlening met een rapportcijfer negen of hoger beoordelen pas de echte ambassadeurs zijn voor je merk. Onze medewerkers zijn idealiter ook ambassadeurs van Facilicom Group. Dat is een éxtra reden dat we willen dat onze medewerkers hun werkgeluk uiteindelijk een dikke negen geven. Als dat is gelukt? Wie weet komt het woord werkgeluk dan eens in de Van Dale.

Sauvegarder cet article ?

Connexion S'inscrire