Ontdekken en activeren van je talenten

Kun jij iedere dag doen waar je echt goed in bent? Als je doet waar je goed in bent, zit je beter in je vel en presteer je beter. Je komt beter tot je recht en je voelt je echt van toegevoegde waarde voor de organisatie en klanten. Als je om je heen kijkt zie je dat dit niet altijd het geval is, bij jezelf, bij collega’s of bij je vrienden. In dit artikel lees je hoe je talenten kunt ontdekken en activeren, bij jezelf of bij een ander.

Wat zijn jouw 5 grootste talenten?

Vind je het moeilijk hier antwoord op te geven? Je bent niet de enige… Wanneer je mensen vraagt of ze elke dag de kans hebben het werk te doen waar ze het beste in zijn, antwoordt slechts 10% bevestigend. Hoe komt dat? Wat maakt dat we zo gewend zijn om te denken in termen van datgene wat we nog niet kunnen in plaats van waar we goed in zijn?

The gap

Een verklaring ligt in de manier waarop we kijken. De ‘gap’, of het tekortperspectief, is zeer dominant in de manier waarop in organisaties gekeken wordt naar medewerkers en hun ontwikkeling. Er wordt gekeken naar wat je moet kunnen voor een bepaalde taak en we focussen op wat er nog ontwikkeld moet worden. Oftewel, er wordt gefocust op wat ontbreekt. Herkenbaar in overleggen met je manager of in beoordelingsgesprekken? En je herkent waarschijnlijk ook dat het praten over wat je (nog) niet kunt je weinig energie geeft…

Het kan ook anders!

Het werken vanuit je sterke punten, geeft je wel energie. Je bouwt voort op wat er al is, wat je al goed kunt. Dat geeft drive! Je kunt doen waar je het beste in bent, waardoor je met een voldaan gevoel naar huis gaat. Jij staat in je kracht en dat is voor iedereen merkbaar.

Hoe kom je achter jouw talenten?

Een goede manier is het maken van een onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde test. Deze vind je in het boek ‘Ontdek je sterke punten’ van Marcus Buckingham. Op de kaft van het boek staat een code voor een online test. Aan het eind van de test krijg je een persoonlijk rapport met jouw grootste talenten.

5 Vragen om snel je talent te ontdekken

Je kunt ook op een snelle manier achterhalen wat je talenten zijn. Of wat talenten zijn van mensen die je begeleidt als manager of (loopbaan)coach. Hieronder zie je 5 vragen die je jezelf kunt stellen of met een ander kunt bespreken. Via deze 5 vragen kom je ook achter je talenten:

1. Waar krijg je complimenten voor (en vind jij gewoon vanzelfsprekend)?

2. Waarvoor vragen vrienden jouw advies?

3. Bij welke activiteit vergeet jij de tijd?

4. Wie bewonder jij en waarom? (Dit zijn vaak verborgen talenten van jezelf.)

5. In welke situaties bied jij graag je hulp aan?

En wat doe je nu met je zwakke punten?

Belangrijk uitgangspunt bij de ‘sterke punten’-benadering is dat je als medewerker wel je verantwoordelijkheid neemt voor taken waar je niet sterk in bent. Alternatieven zijn om deze met je manager te bespreken, en er een ‘hulpconstructie’ voor te zoeken, zoals het werk licht aan te passen of de samenwerking te zoeken met een collega met aanvullende talenten. Dit heet ‘job crafting’(Wrzesniewski & Dutton, 2011). Job crafting gebeurt steeds vaker in organisaties. Bedrijven begrijpen dat medewerkers die vanuit hun talenten kunnen werken veel productiever zijn!

Sauvegarder cet article ?

Connexion S'inscrire