Stel de dialoog centraal in jouw organisatie

Voor iedere werkgever zijn de werknemers het belangrijkste kapitaal, want een betrokken medewerker is goud waard voor een organisatie. Betrokken medewerkers werken met passie en leveren hogere kwaliteit. Ze zijn klantgerichter, leren sneller en zijn creatiever.

De beloning die je er als organisatie voor krijgt komt snel, want betrokkenheid leidt tot een hogere productiviteit en winstgevendheid én zorgt ervoor dat medewerkers minder verzuimen en langer in dienst willen blijven.  Minder verloop dus. Waardoor de investering zich helemáál terug verdient, want verzuim en verloop zijn bij de meeste organisaties de grootste kostenposten.

Wanneer voelt iemand zich meer betrokken?

Een medewerker voelt zich meer betrokken als deze kan bijdragen aan het succes van de organisatie, zoals door het krijgen van eigen verantwoordelijkheden, hoe klein die ook zijn (autonomie) en het gevoel heeft onderdeel te zijn van een team en van een organisatie (belonging). Ook moet er transparantie en openheid zijn in de interne communicatie, bijvoorbeeld als er veranderingen plaatsvinden in de organisatie. Want om betrokken te zijn, wil men weten wat er speelt in de organisatie. 

Hoe kan je dit bereiken?

Een eenvoudig maar zeer effectief middel om dit te bereiken is door middel van de dialoog, het gesprek aangaan. En daar mogen HR, managers en werknemers een gezamenlijke rol in spelen (= duurzame inzetbaarheid).

Dat klinkt ongelofelijk eenvoudig en dat is het ook. Praten met de medewerkers is enorm belangrijk, zodat je bijvoorbeeld weet waar ze mee bezig zijn en wat er speelt. Elk persoon is uniek en daarom zouden er per individu afspraken gemaakt moeten worden, die voor die specifieke medewerker belangrijk zijn om het werk en de prestaties zoveel mogelijk te verbeteren. Denk aan af en toe thuis werken, later beginnen, bepaalde opleiding doen, etc, Andersom geldt dat natuurlijk ook, dat men weet wat er in de organisatie speelt zodat er sprake kan zijn van echte betrokkenheid in elkaar.

Werknemers ervaren onvoldoende steun & mogelijkheden

Jammer genoeg blijkt dat er een achteruitgang waar te nemen is als het aankomt op duurzame inzetbaarheid ten opzichte van vorig jaar. 52 procent van de werkgevers denkt dat de werknemers niet bezig zijn met hun duurzame inzetbaarheid volgens onderzoek van AWVN (2019), terwijl 47 procent van de werknemers aangeeft ‘onvoldoende regelmogelijkheden en sociale steun’ te ervaren (TNO 2018).

Er wordt vaak gedacht dat een abonnement op de sportschool en/of gezonde voeding in de bedrijfskantine voldoende bijdraagt aan de vitaliteit van de medewerkers. Maar iemand die zich echt betrokken voelt en ervaart dat de organisatie oprecht in haar/hem geïnteresseerd is, zal veel minder snel opbranden. Ga jezelf maar eens na. Hoe is dat voor jou? Jij bent tenslotte ook een medewerker van jouw organisatie.

‘Maar waar haal ik in hemelsnaam de tijd vandaan?’ hoor ik je denken. En daarin ben je niet de enige. 60 procent van de werkenden ervaart namelijk een hoge werkdruk. Maar dat is vaak ook maar net hoe je er tegenaan kijkt. Het is niet altijd een kwestie van ‘meer’. Wees creatief. Door bepaalde dingen slimmer te doen kun je uiteindelijk tijd besparen. Er komen steeds meer innovatieve tools op de markt die je bij je werkzaamheden kunnen ondersteunen zodat er meer tijd kan zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Diezelfde middelen kunnen het ook mogelijk maken om de gesprekken efficiënter te laten verlopen door direct op de inhoud in te kunnen gaan, omdat je tussentijds al op de hoogte bent wat er speelt.

Duurzame inzetbaarheid moet deel uitmaken van het dagelijks leven binnen de organisatie, anders gaat het niet werken. Het moet op de agenda blijven staan en er moet in geïnvesteerd worden. En net als bij elke investering betaald dit zich als je in het juiste investeert na verloop van tijd terug. Door de dialoog aan te gaan en door budget vrij te maken voor leerruimte en ondersteunende middelen om de communicatie te verbeteren en om te weten wat er speelt binnen de organisatie.

Hieronder delen wij een aantal tips om de dialoog tussen jou en je werknemers te verbeteren

Interne communicatie

Om medewerkers en werkgevers de mogelijkheid te bieden voor een dialoog is bijvoorbeeld een interne communicatie app de ideale oplossing. Intranet is vaak niet toereikend, omdat informatie slecht vindbaar is en we weten allemaal hoeveel e-mails we dagelijks ontvangen, dus e-mail is hierin ook niet de juiste oplossing. Maak hierover goede afspraken met elkaar, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe er binnen de organisatie met elkaar gecommuniceerd wordt.

Tweezijdige communicatie

Een goede tweezijdige communicatie zorgt ervoor dat de organisatie beter gebruik weet te maken van de talenten en passies van medewerkers bij het bereiken van de organisatiedoelen, maar ook om de betrokkenheid en daarmee de bevlogenheid van werknemers te vergroten. Managers dienen zich meer als coach op te stellen en horen daarbij goed naar haar medewerkers te luisteren en gebruik te maken van nuttige voorstellen of informatie. Regelmatig met oprechte interesse vragen hoe het met iemand gaat en vooral luisteren naar het antwoord, is het meest belangrijk. Denk als manager niet dat het volstaat te roepen dat je deur altijd open staat. Medewerkers komen niet uit zichzelf vertellen hoe het met hen gaat, je zult zelf vaker op mensen af moeten stappen en laten weten dat je er voor ze bent.

En soms is het zelfs verstandig om als leidinggevende en niet als coach op te treden. Ten eerste heeft niet iedereen de gave om het goed te doen, is men er bovendien niet voor opgeleid én is men ook degene die het beoordelingsgesprek voert. Daardoor zal niet elke medewerker zich vrij en veilig voelen om alles te vertellen. Een gesprek met een echte coach is dan verstandiger.

Dus niet een jaarlijks MTO wat alleen maar nuttige informatie kan opleveren (zij het achteraf en niet altijd even betrouwbaar) voor de werkgever. Of een jaarlijkse performance review (vaak een kopie van vorig jaar en soms zelfs door de medewerker zelf al ingevuld) wat eigenlijk zonde is van de tijd. Maar het echte gesprek aangaan door open vragen te stellen, daar gaat het om.

Onderlinge communicatie

Voor een goede harmonie binnen teams is het belangrijk om de betrokkenheid van werknemers te vergroten en dat dit veiligoprecht en constructief is, maar vooral ook dat ze met respect voor elkaar communiceren en met elkaar omgaan. Dit vergroot het begrip voor elkaar, wat de onderlinge band en de samenwerking versterkt.

Sauvegarder cet article ?

Connexion S'inscrire