Vier succesfactoren van leiderschap

In een artikel in de Harvard Business Review wordt een viertal succesfactoren van goed leiderschap benoemd. Deze zijn gedestilleerd uit verschillende onderzoeken.

Wat kenmerkt een goede leider?

1. Groepsbelang voorop

Leiders moeten zich laten leiden door het belang van de groep, groepsbelang gaat voor eigen behoeftes. De sterkte van een organisatie hangt voor een groot deel af van leiders die het belang van de werknemers voorop stellen. Dit vraagt dus soms persoonlijke offers van de leider.

2. Stimuleren

Leiders moeten proberen het beste uit hun medewerkers te halen, mensen stimuleren om een hoger niveau te bereiken.

3. Duidelijke communicatie

Als je woorden niet blijven hangen, heb je ze niet gezegd. Goede communicatie is belangrijk. Als leiders hun strategie duidelijk overbrengen, weten medewerkers wat te doen zonder verdere instructies.

4. Geef leiding aan de baas

Leiderschap is niet alleen het mobiliseren van de mensen onder je, maar ook het sturen (met veel tact) van de mensen boven je. Dat kan nodig zijn om ze bijvoorbeeld voor rampspoed te behoeden. We zijn dit in de Westerse wereld niet gewend, omdat we met hiërarchieën zijn opgegroeid.

Sauvegarder cet article ?

Connexion S'inscrire