Leiderschapsstijl afhankelijk van motivatie

Leiderschapsstijlen worden rechtstreeks beïnvloed door de motivaties van managers. Volgens David McClelland, psycholoog aan Harvard die zich een groot deel van zijn loopbaan bezig hield met de studie van motivatie en de manier waarop motivatie het gedrag van leiders beïnvloedt, bestaan er drie drijfveren.

Ten eerste is er de prestatiedrang: managers die hierdoor gedreven worden, houden van uitdagingen die hen de kans bieden iets nieuws te realiseren. Ten tweede is er het streven naar samenhorigheid: de manager voelt zich aangetrokken tot groepsactiviteiten, omdat die hem de gelegenheid bieden relaties aan te knopen. De derde drijfveer is de zucht naar macht, persoonlijke dan wel gesocialiseerde.

Macht

Bij persoonlijke macht heeft de leider behoefte aan status en imago en ervaart hij een sterke behoefte om belangrijk gevonden te worden. Uiterlijke statussymbolen (auto, kleding) en deelname aan prestigieuze activiteiten bezorgen deze mensen de gewenste status. Leiders die streven naar gesocialiseerde macht krijgen voldoening wanneer ze er in slagen anderen competenter en beter te maken.

Combinatie

Studies tonen aan dat grote, charismatische leiders voornamelijk worden gedreven door de gesocialiseerde macht, terwijl de persoonlijke macht vaak wordt geassocieerd met de uitbuiting van ondergeschikten. Volgens McClelland zijn de drie verschillende motivaties tot op zekere hoogte echter bij iedereen aanwezig. De gecombineerde motivaties van een managementteam creëren -vaak onbewust- het leiderschapsgedrag van een onderneming.

Sauvegarder cet article ?

Connexion S'inscrire