Sociale verantwoordelijkheid leidt tot motivatie

Werknemers die tevreden zijn met de sociale en milieutechnische verantwoordelijkheid die hun onderneming neemt, zijn positiever, meer betrokken en productiever dan degenen die werken voor minder verantwoordelijke werkgevers. Uit onderzoek van Sirota Survey Intelligence blijkt dat een sociale verantwoordelijkheid van bedrijven grote invloed heeft op de werkhouding van werknemers.

Een sterke sociale verantwoordelijkheid leidt tot een positieve kijk op de werkgever, vooral op diens strategie, concurrerend vermogen, integriteit en het welzijn van de medewerkers. Ongeveer zeven van de tien werknemers geven hun werkgever een ruime voldoende, blijkt uit het onderzoek dat gehouden werd onder 1,6 miljoen medewerkers in meer dan 70 organisaties.

Senior manager afgerekend op sociaal gedrag

Een van de meest opvallende uitkomsten van het onderzoek is het verschil in houding ten aanzien van het senior management. Zeven van de tien werknemers in organisaties met een grote sociale verantwoordelijkheid beoordelen hun top als integer, in tegenstelling tot slechts één op de vijf van degenen die vinden dat hun onderneming niet sociaal verantwoordelijk bezig is. “Werknemers gaan er vanuit dat leiders die sociale verantwoordelijkheid aan de dag leggen, leiders zijn op wie gebouwd kan worden,” aldus Douglas Klein, directeur van Sirota Survey Intelligence. “Dat werkt ook andersom: leiders die in de ogen van de werknemers hun beloftes niet waarmaken, worden meteen gezien als niet-sociaal verantwoordelijk.”

Strategie

Een soortgelijk verhaal gaat op als het gaat om gevoel voor strategie. Ongeveer tweederde van de werknemers die tevreden zijn met de sociale betrokkenheid van hun werkgever, vinden dat hun management een sterke gevoel voor strategie heeft. In minder verlichte bedrijven is dat slechts achttien procent. “Goede leiders leggen de verbanden tussen hun acties duidelijk uit aan hun werknemers. Als die vragen stellen bij de hoeveelheid tijd of geld die ergens aan besteed worden, zal een goede leider duidelijk communiceren welk strategisch doel dat dient.”

Betrokkenheid

Het effect van die positieve houding is ook enorm. Zodra werknemers positief staan ten opzichte van de sociale verantwoordelijkheid die hun onderneming neemt, stijgt de betrokkenheid tot 86 procent. Als werknemers negatief staan ten opzichte van de sociale verantwoordelijkheid, is slechts 37 procent van hen zeer betrokken. Bovendien schat 82 procent van de eerste groep de concurrentiekracht van hun onderneming hoog in, twee keer zoveel als de laatste groep. Volgens Douglas Klein is dit verschil vooral te wijten aan het simpele feit dat trots een belangrijke drijfveer is. “Mensen worden graag geassocieerd met een succesvolle onderneming met een positief imago. Werknemers maken geen onderscheid tussen de dingen die een onderneming doet voor de maatschappij in het algemeen en voor hen als werknemer. Als een onderneming goed is voor de samenleving, dient die ook hun belangen eerlijk en optimaal, is de redenering.”

Sauvegarder cet article ?

Connexion S'inscrire