High performance teams in de sport- en zakenwereld: overeenkomsten en verschillen

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Een goede performance is niet meer genoeg, we verwachten steeds meer van onze teams. Het bedrijfsleven laat zich volop inspireren door de topsport, waar high performance een absolute must is. Maar zijn deze hooggespannen verwachtingen wel realistisch?

door Insights Practitioner Renata Boltendal

Teamontwikkeling

Conform het groepsmodel van Tuckman start een team in de forming-fase die zich kenmerkt door enthousiasme, goede wil en onbekendheid met het potentieel van het team. De teamleden zijn van elkaar afhankelijk in hun presteren en verwachten van de leider dat deze richting geeft en het team in goede banen leidt. ‘Behandel de ander zoals je zelfs behandeld wilt worden’ lijkt het motto totdat de praktijk het tegendeel bewijst. Ieder mens is uniek en al gauw komen de verschillen in aanpak, persoonlijke stijl en manier van communiceren aan het licht. Langzamerhand steekt er een storm op in de vorm van conflicten, verwarring, wisselende gevoelens en twijfel. ‘Willen we hier uit komen, dan moeten we afspraken met elkaar maken’; de norming-fase doet zijn intrede. Het wederzijds belang wordt zichtbaar en de volgende zaken worden afgestemd: gezamenlijk doel, gedragsnormen, besluitvorming en leiderschap. Al dan niet onder begeleiding van een professionele coach. Het werkt: de samenwerking begint haar vruchten af te werpen en het vertrouwen groeit. Er komt ruimte om te experimenteren, teamleden spreken elkaar aan op kwaliteiten, confrontaties zijn constructief en er is ruimte voor humor. Het team staat in bloei, de creativiteit stroomt en de behoefte van de klant staat centraal.

Topteams in de sport

Een goed functionerend team is na even puzzelen en met een beetje goede wil voor iedereen haalbaar. Maar wat is dan een High Performing Team? En hoe breng ik mijn team op dat niveau? Menig topcoach vanuit de sport deelt graag zijn/haar succesfactoren met u. De sport is tenslotte uitermate geschikt om van te leren, zeker wanneer het resultaat met een gouden plak is beloond. Denkt u eens terug aan de Nederlandse Hockeydames die tijdens de Spelen in Londen voor de tweede keer op rij Olympisch goud wonnen. Allemaal successen die voortkomen uit talent dat veelal vanaf jonge leeftijd getraind is op het leveren van topprestaties op dat allesbepalende moment. Er is maar één kans en die moet je pakken, want een sportcarrière eindigt vaak rond het dertigste levensjaar. Talent alleen is niet genoeg: ambitie, passie, vertrouwen, tolerantie, toewijding, discipline, accepteren van leiding en diversiteit zijn eveneens een must voor een topteam. De teamleden committeren zich aan een gezamenlijke visie en strategie met slechts één doel voor ogen: goud. Een coach heeft de leiding, zorgt ervoor dat de teamleden zich ontwikkelen en dat belemmeringen worden opgeheven. Er is verbinding tussen coach en sporters en tussen de teamleden onderling. Ieder brengt zijn/haar unieke kwaliteiten in én haalt uit het team wat hij/zij nodig heeft. Er is dus sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Alles valt of staat met communicatie. Tot slot kenmerkt een gouden sportteam zich door een unaniem gedragen cultuur en continue groei.

 

 Een HTP in topsport  Een HTP in zakelijke markt
 Er zijn winnaars en verliezers; iedere wedstrijd is een meting  High performance bestaat bij gratie van low(er) performance, er is geen meting, het managen van verwachtingen is essentieel
 Er wordt lange tijd als één team samengewerkt Continu wisselende teams
 Carrière begint vaak vroeg en stopt rond 30e levensjaar  Loopbaan duurt ca. de helft van je leven
Zodra je verliest, lig je eruit, high performance is de enige optie  Er zijn doorlopend deadlines die verschoven kunnen worden
 80% trainen; 20% scoren  80% scoren; 20% trainen
Kortom, er zijn weinig kansen om te scoren en die moeten benut worden. Het hele leven staat in het teken van de sport en dat unanieme einddoel, goud. Continu presteren op topniveau is een illusie.

Continu werken aan verbetering van team-prestaties is realiteit. In de zakelijke markt is het meer realistisch om doorlopend te werken aan verbetering: higher performance i.p.v. high performance.

Topteams in de zakelijke markt

Waar in de topsport alleen de top meetelt, bestaat een HPT in de zakelijke markt alleen bij de gratie van low(er) performing teams. Continu presteren op topniveau is een illusie aangezien een carrière in de zakelijke markt minstens twee keer zo lang meegaat als die in de topsport. Langdurig verbonden zijn aan één team brengt u niet altijd hogerop en wisselen van functie wordt juist gestimuleerd. In iedere functie zijn er continu deadlines te behalen en daarmee momenten om te scoren. En mocht dat een keer niet lukken, dan is het dikwijls mogelijk om de deadline te verschuiven. Daarbij wordt minimaal 80% van de tijd besteed aan het werk en met een beetje geluk 20% werktijd aan coaching, training en andere vormen van ontwikkeling. Ziet u de verschillen met een sportteam?Topteams in de zakelijke markt

Dat high perfomance in de zakenwereld wel mogelijk is, bewijst Google: één dag in de week wordt vrij gepland van afspraken en reguliere werkzaamheden. Deze tijd benutten medewerkers om geïnspireerd te raken, elkaar op te zoeken en met elkaar te sparren waardoor nieuwe initiatieven ontstaan. Deze simpele investering is een belangrijke factor in het grote succes van deze onderneming.

4stappen

Van goed naar beter

Topsporters en topcoaches kunnen de zakelijke markt prima inspireren met hun eigen ervaringen, er zijn ten slotte genoeg overeenkomsten. Maar hoe zet u deze inspiratie om in actie? Hoe maakt u van een goed functionerend team een High Performing Team?

Tot slot: houd voor ogen dat high performance niet vanzelf plaatsvindt, maar juist vraagt om continue investering. De 80/20-verhouding trainen/scoren vanuit de topsport is voor de zakenwereld niet reëel. Draai het om en besteed daadwerkelijk 20% van uw tijd aan teamontwikkeling. Focus daarbij op datgene wat het team nodig heeft om echt een stap verder te komen (er is tenslotte geen standaardrecept voor high performance) en uw resultaten groeien. Gegarandeerd!

Drie gouden tips

1. Als eerste is het belangrijk om de verwachtingen van de teamleden goed op elkaar af te stemmen. Hierbij zijn de volgende vragen relevant:

    Wat verstaan wij onder high performance?
    Waar staan we nu en welke stap willen we maken?
    Welk gedrag is er nodig om een topprestatie te leveren?

2. Flow ontstaat wanneer teamleden vanuit hun uniciteit een bijdrage leveren. Daarom is het noodzakelijk dat de teamleden hun eigen kwaliteiten (met bijbehorende valkuilen) én die van de andere teamleden leren kennen. Verschillen worden op elkaar afgestemd (wie vervult welke rol?) en de teamleden verbinden zich aan een gezamenlijk gedragen doel.

3. Houd rekening met de verschillende behoeften die mensen hebben om te presteren. Waar de één zich in het zweet werkt om prestaties te leveren, richt een ander zich primair op harmonie en samenwerking. En waar de één vooral gericht is op interactie en plezier hecht een ander meer aan het nakomen van onderling gemaakte afspraken. Scoren lukt zolang er balans is tussen het leveren van een prestatie en het voldoen aan iemands persoonlijke behoeften.

 

http://www.hrzone.nl/leiderschap/leiderschap-artikelen/entry/high-performance-teams-in-de-sport-en-zakenwereld-overeenkomsten-en-verschillen

Sauvegarder cet article ?

Connexion S'inscrire