Angst voor succes

Mensen zijn bang voor hun eigen talent. Die angst is de reden dat veel mensen ervoor weglopen om hun talent te ontwikkelen. Ze kiezen niet om te groeien, maar voor comfort en laten zich graag leiden door externe zaken. Ze laten hun leven bepalen door te geloven wat hun vader en moeder hen vertelden, wat hun onderwijzers tegen ze zeiden en wat hun bazen ze voorhielden.

Mandela verwoordde het mooi:

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.”

Het weglopen voor eigen talent heeft decennia stand kunnen houden omdat het leven overzichtelijk en voorspelbaar was. Dit is niet langer meer mogelijk en deze oude angst steekt weer zijn weerbarstige kop op. Het leven doet steeds meer een beroep op het eigen talent van de mens.

Angst heeft sterk te maken met niet durven vertrouwen op je eigen ingevingen, je eigen gevoel, je eigen intuïtie. Als je twijfelt aan je eigen gevoel, ga je heel veel piekeren en zet je daarmee een boel emoties in gang die je steeds verder wegtrekken van je kern. Bij angst is je intuïtie geblokkeerd. Het intellect en de emoties nemen de overhand en creëren een paniekerig geheel, een chaotische situatie. Want het intellect en de emoties hebben een kompas nodig als richtinggever, dan pas kunnen zij op nuttige wijze van dienst zijn. Intuïtie is dat kompas.

Het wegdrukken van angsten werkt verslavingen in hand zoals vluchten in overactiviteit, alcohol of sigaretten. Als je niet op je gevoel durft te vertrouwen, draait het intellect dol en de emoties vinden geen rust. Dan slaat de angst in alle hevigheid toe. Je gaat twijfelen aan dingen die je normaal goed kunt, dat wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn; je zoekt overal problemen die er niet zijn. Er heerst een nervositeit in je, die het onmogelijk maakt om stil en rustig bij jezelf te komen.

Persoonlijke groei en angsten overwinnen horen bij elkaar. Daarom vinden veel mensen persoonlijke groei eng. Ze laten liever hun talenten versloffen, dan dat ze die leren gebruiken. Dat verstoppen werkt alleen niet meer door het wegvallen van externe zekerheden. Deze tijd vraagt om de moed om je talenten te ontwikkelen.

Durven vertrouwen op je talenten en je intuïtie, is een proces. Het lijkt op het trainen van een spier. Hoe vaker je naar je intuïtie luistert en je talenten inzet, hoe meer je daarmee vertrouwd raakt. Door je toenemende vertrouwen krijg je steeds meer plezier in je leven en je angsten zullen verdwijnen.

Geloven in jezelf, in je missie en je talenten, helpt je op weg naar een bevredigd leven. Steeds wanneer je je overmand voelt door zware emoties neem dan een moment voor jezelf: maak contact met je innerlijke kern, je centrum, het stiltepunt in jezelf. Dat is het fundament van jezelf. Het enige wat je hoeft te doen, is er steeds naar terugkeren. Jezelf steeds opnieuw funderen in dat punt van rust en helderheid. Van daaruit kun je met nieuwe inzichten de uitdagingen weer aan.

Conclusie

Je grootste angst je is je grootste belofte. Loop niet langer voor je talent weg. In deze tijd is ieders unieke talent hard nodig om de oude manier van samenleven naar een nieuwe manier van samenleven te transformeren.

 

http://www.hrzone.nl/talentmanagement/talentmanagement-artikelen/entry/angst-voor-succes

Sauvegarder cet article ?

Connexion S'inscrire