Communicatie is de sleutel voor een optimale Employee Journey

De krapte op de arbeidsmarkt dwingt organisaties meer dan ooit om de medewerker centraal te stellen. Een succesvolle ‘Employee Journey’ vanaf binnenkomst tot het moment van afscheid nemen van een medewerker, is van cruciaal belang voor de continuïteit van een organisatie. Marie-Louise Geenen van Corner-Stone ging hierover in gesprek met HR en Interne communicatie-professionals. Tijdens deze gesprekken proefde ze hun enorme behoefte om de ervaringen te horen van vakcollega’s en raakte zo enthousiast dat ze besloot om er op 12 mei een dag over te organiseren: de Praktijkdag Employee Journey met als ondertitel “Vinden en binden van medewerkers”.

Genoeg reden om in gesprek te gaan met Marie-Louise over het hoe en waarom van deze praktijkdag

Als ik haar spreek, heeft ze net enkele voorgesprekken met sprekers achter de rug. “Het wordt een inspirerende, leerzame praktijkdag” zegt ze enthousiast.

Allereerst: waar komt die belangstelling voor de ‘employee journey’ vandaan? Marie-Louse verwijst daarvoor naar de laatste editie van het Praktijkcongres Interne Communicatie dat afgelopen voorjaar plaatsvond. “Wenda Bolink van PROOF (mede-auteur van het boek Employee Journey) en Christien de Kanter van Vitens verzorgden toen een sessie over de employee journey. Dat werd een drukbezochte en hooggewaardeerde sessie. Naast de vele enthousiaste reacties van de deelnemers kwam ook veelvuldig de vraag naar ‘meer’. Ik ben vervolgens in gesprek gegaan met zo’n veertig HR- en Interne Communicatie Professionals. En het bleek al snel dat zij graag kennis zouden nemen van praktijkvoorbeelden van organisaties die bezig zijn met (een bepaald traject binnen) de Employee Journey. Maar ook dat ze op zoek zijn naar een kader voor een gestructureerde aanpak. Reden genoeg om hierover een aparte dag te organiseren. In overleg met mijn contactpersonen heb ik vervolgens een programma samengesteld dat beide biedt.”

Over welke cases heb je het dan? “Voor wat betreft de praktijk, laten we ‘s ochtends drie praktijkvoorbeelden de revue passeren die ieder een fase van de Employee Journey belichten. Stedin laat zien hoe zij nieuwe medewerkers werven via Employer Branding, Lidl neemt ons mee in de onderzoeken die ze doen om te achterhalen hoe ze de ‘binding’ van medewerkers met de organisatie kunnen vergroten en AFAS vertelt hoe zij van hun ex-medewerkers fans/ambassadeurs maakt.” En in de middag is er een ander programma?   “In de middag hebben we praktijksessies van SVB, mboRijnland, Woonstad Rotterdam en OPCW met een accent op Employer Branding en Internal Branding. Ook vertelt de Gemeente Utrecht waarom en hoe zij medewerkers stimuleert om ‘naar buiten toe’ te communiceren over hun werk en de organisatie waarvoor ze werken.”

En het theoretisch kader?Het kader voor een gestructureerde aanpak wordt geschetst door Wenda Bolink. Zij zal tijdens de Praktijkdag de drie fases van de Employee Journey onder de loep nemen en binnen deze fases de zes factoren benoemen waaraan een organisatie kan werken om de employee experience te beïnvloeden. Het gaat dan om leiderschap, interne communicatie, professioneel en persoonlijk leren en ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid, empowering environment en sociale dynamieken. Met dat laatste wordt bedoeld hoe medewerkers met elkaar omgaan, hoe ze met elkaar samenwerken en hoe ze in het leven staan. Je moet deze zes factoren zien als knoppen waaraan je kunt draaien.

Een gezamenlijke aanpak vanuit Human Resource Management en Interne Communicatie blijkt daarbij de beste resultaten op te leveren. Vandaar ook dat we de praktijkdag op deze beide doelgroepen richten.”

Behalve praktijkvoorbeelden: waar blijken HR- en IC-Professionals nog meer behoefte aan te hebben? “Hun grootste vraag is: hoe haal je jonge medewerkers binnen. En vooral: hoe behoud je ze? Ook deze vraag adresseren we op 12 mei. We hebben daarvoor generatie-expert Aart Bontekoning gevraagd om in te gaan op wat de aanstormende generatie verwacht van werk(gevers) en hoe ze aankijken tegen de interne communicatie. Aart onderzoekt al twintig jaar de kracht van generatie-diversiteit in organisaties. De afgelopen jaren onderzocht hij ook de jongste generaties, de Nederlandse Millennials (1985-2000) en de bewuste generatie (2000-2015), ook wel generatie Z genoemd. De bijdrage van Aart gaat overigens dieper; hij vertelt ook hoe je oudere en jonge generaties goed met elkaar kunt laten samenwerken. In zijn visie kunnen elkaar in levensfasen opvolgende generaties, van de oudste tot de jongste, de organisatie fris en ‘bij de tijd’ houden. Je moet daarbij zoeken naar het gebied waar een generatie de meeste werkenergie van krijgt. Aart zegt dat vooral de vergrijzende organisaties daar bewust mee bezig moeten zijn om naar de toekomst toe gezond te blijven. Maar ook om aantrekkelijk te blijven voor medewerkers. Ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal.”  

Arjen Banach is dagvoorzitter op 12 mei. Vanwaar de keuze voor hem? “Ik stuitte op Arjen in mijn research naar het onderwerp en raakte geboeid door zijn visie op het belang van energie in organisaties”: ‘Wanneer een organisatiecultuur energie losmaakt bij medewerkers, dan kunnen zij die energie benutten om te vernieuwen. Het proces van innovatie is namelijk niet langer voorbestemd aan bestuurders of managers, iedereen moet meedoen’. “Ik bezocht zijn boekpresentatie (‘Organisatievibe’) en begreep meteen waarom Arjen Banach onlangs is uitgeroepen tot een van de meest veelbelovende sprekers van Nederland. Wat een energie heeft die man! Humor, prikkelende  vragen, interactie en eyeopeners. Dat is wat je van Arjen kunt verwachten als dagvoorzitter. Hij verzorgt ook een speech over hoe je meer energie kunt creëren in organisaties. Dat doet hij onder meer door de principes te beschrijven die energie ontketenen in organisaties en het fundament vormen voor toekomstgericht werken.”

Sauvegarder cet article ?

Connexion S'inscrire