Feed My Talents
Duurzame ontwikkeling van de talenten, het eigen potentieel & de motivatie!

Ontwijk werkstress, laat je managen en coachen

Performance coaching is een begeleidingsstijl waarin performancemanagement en competentiemanagement samenkomen

Gebrek aan steun van managers draagt in belangrijke mate bij aan het ontwikkelen van werkstress. Werknemers die toch al moeite hebben met de werkdruk hebben hierdoor een verhoogde kans op een depressie.

Vijf procent van de werknemers blijkt in het afgelopen jaar een depressie te hebben gehad. Werknemers die veel werkstress hebben blijken het meeste risico te lopen om een depressie te krijgen. Uit het onderzoek is gebleken dat werknemers die op het werk begeleiding kregen tijdens de behandeling van een depressie sneller herstellen en bovendien productiever zijn.

Vaak lopen ongelukkige werknemers tegen dezelfde obstakels aan. Waar je gelukkig van wordt in je werk is moeilijk vast te leggen. Je sterke kanten neem je vaak als vanzelfsprekend, terwijl een talent jou bijzonder maakt. Wie eenmaal een goed beeld heeft van zichzelf, kan beter uitspreken wat zijn wensen zijn. Pas dan merken mensen volgens Wafelbakker dat er veel mogelijk is binnen hun huidige baan, “als je maar aangeeft wat je wilt”.

Vijf tips
1. Wat is jouw talent? Vaak ontdek je ze toevallig. Schrijf ze op en houd ze in gedachte.
2. Kijk naar je ambities: waar wil je staan over twee, vijf en tien jaar, en met wie?
3. Stel een realistisch doel: zorg dat je geen dingen gaat doen die te hoog gegrepen zijn
4. Neem actie: spreek uit wat je wensen zijn en geef aan wat je hiervoor nodig hebt
5. Zorg voor feedback: praat met anderen over je wensen en doelen. En vergeet niet je successen te vieren.

Laat je coachen door de HR-manager
Performance coaching biedt de hr-functie op drie manieren een toegevoegde waarde. Zo stimuleert het resultaatgericht werken, komt het tegemoet aan medewerkers die uitdagende doelstellingen zoeken om hun persoonlijke ontwikkeling vorm te kunnen geven en biedt het de hrm-functie de gelegenheid om effectief bij te dragen aan de organisatiestrategie.

Performance coaching is een begeleidingsstijl waarin performancemanagement en competentiemanagement samenkomen. Performancecoaching kenmerkt zich dan ook door de integratie van de van oudsher van elkaar gescheiden functioneringsbeoordeling, prestatiebeoordeling en potentieelbeoordeling.

Performance coaching moet leiden tot resultaatgerichtheid waarbij de individuele medewerker weet welke bijdrage hij moet leveren aan het realiseren van de organisatiedoelen; commitment en verantwoordelijkheid waarbij individuen persoonlijk verantwoordelijk worden voor hun functioneren en ontwikkeling; effectieve communicatie waarbij de organisatie één taal voor beoordelen, functioneren en ontwikkelen hanteert; een nieuwe stijl van leidinggeven die gebaseerd is op coaching en begeleiding in plaats van op afrekenen en beloning naar prestatie waarbij de rechtvaardigheid van de beoordeling niet meer voortdurend ter discussie staat.

 

Retrieved from:https://www.managementsite.nl/ontwijk-werkstress-managen-coachen?loggedin=true

Sauvegarder cet article ?

Connexion S'inscrire